top of page
 • whatsapp

ביטולים והחזרות

 • מדיניות החזרות וביטולים
  ש.י. פביאן בע"מ מציעה  ללקוחותיה מדיניות החזרות נוחה וגמישה :

  • ​מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות של הרוכש המבטל (להלן "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות פקס ודוא"ל, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד', לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם להוראות החוק.

  • ניתן להחזיר סחורה אך ורק כאשר המוצר באריזתו המקורית ובמצבו המקורי, כאשר המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש בידי הלקוח ובצירוף כל החומר הנלווה (שלא נפתח ולא נעשה בו שימוש ). למען הסר ספק, חבור מוצר לחשמל ייחשב שימוש במוצר.
   ** ציוד משרדי עד 14 יום   
   ** מוצרי אלקטרוניקה עד 14 יום
    

 •  אופן החזרת התמורה

  • החזרת התמורה, תיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום בכרטיס אשראי, יזוכה  כרטיס האשראי של הלקוח.
    

 • דמי ביטול

  • החברה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. במידה ואמצעי תשלום העסקה הינו כרטיס אשראי, ינוכו בנוסף כ-1.5% מערך העסקה - בגין עמלת סליקה

   1. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי  וחברת כרטיסי האשראי גבתה מהחברה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את הלקוח  בתשלום שנגבה ממנה.

   2. דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה.
     

 • החזרת מוצר בעת שנרכש במסגרת מבצע קנה וקבל: בעת החזרת מוצר שנרכש ב"מחיר מיוחד" או במתנה במסגרת מבצע קנה וקבל – שווי ההחזרה היינתן ללקוח, הינו שווי התשלום בחשבונית הרכישה בקיזוז הבא: במידה והלקוח מעוניין לבצע החזרה לסל המוצרים שרכש וללא ההטבה שניתנה לו במעמד העסקה, ערך הזיכוי בגין המוצרים שרכש יבוצע בקיזוז גובה ההנחה הניתנה ללקוח על ההטבה במעמד העסקה. באם ירצה לבצע החזרה על כל סל המוצרים שרכש ובאם המוצרים סגורים באריזתם ללא כל שימוש וללא פגם באריזה, יתאפשר ללקוח לקבל זיכוי מלא בהתאם לשווי חשבונית רכישה. ההחזרות הנ"ל יתאפשרו עד 14 יום מעת הרכישה.
   

 • הגבלת זכות ההחזרה:

  • זכות ההחזרה כאמור לא תחול לגבי:

   1.  מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות

   2. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית

   3. בכפוף ובנוסף לאמור לעיל:

  • מוצרי טכנולוגיה

   1.  מוצרי טכנולוגיה שנפתחו והינם פגומים ניתנים להחלפה במוצר חדש רק כאשר המוצר פגום באריזתו המקורית וזאת במשרדי החברה ובתוך 14 יום בלבד.

   2.  החזרת מוצר לצורך זיכוי הלקוח יעשה באישור ספק בלבד ובתנאי שהמוצר לא חובר לחשמל ונמצא באריזתו המקורית

  •  מוצרים מתכלים

   1. . אין לבצע החזרה או החלפה של ראשי דיו וטונרים שנפתחו אריזתם. טונרים וראשי דיו אשר לא תקינים יש לשלוח לבדיקת מעבדה .ללקוח ישנה אפשרות למסור את המוצרים למשרדי החברה ואנו נשלח את הפריטים למעבדת ספק. כמו כן, הלקוח יכול לפנות ישירות לספק.
     

bottom of page