top of page

תקנון האתר

תנאי שימוש ותקנון
 

אתר אינטרנט פביאן ספרים ומכשירי כתיבה
 

תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר לשימוש בשירות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.
 

 1. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראת בעיון, הבנת ואת/ה מסכים/מה ומקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד חברת טל פליישר – פביאן ספרים ומכשירי כתיבה (להלן: "פביאן ספרים ומכשירי כתיבה" ו/או "החברה"), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו בהתאם לתנאי השימוש. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהסכם זה הינך נדרש ללא כל דיחוי לחדול מלעשות כל שימוש באתר.
   

 2. המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם המפורט בסעיף 5 העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא.
   

 3. תנאי השימוש וכל הפעולות באמצעות האתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו סמכות שיפוט מקומית ייחודית בלעדית, בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, לשימוש או לכל עילה שמקורה בפעולה שהתבצעה באמצעות באתר.
   

 4. פרטי העוסק: טל פליישר – פביאן ספרים ומכשירי כתיבה, ע.מ. 021648852, רח' ברנר 4 רעננה.
   

 5.  מי יכול לבצע פעולות באתר – "משתמש"

  • כל בגיר מעל גיל 18 שבבעלותו כרטיס אשראי המונפק והתקף בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי בישראל כגון - ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, ישראכרט, דיינרס קלאב ישראל בע"מ ולאומי קארד.

  • מי שאינו רוכש לצורכי מסחר (כגון: דילרים, מפיצים, סיטונאים, קמעונאים וכו')
    

 6.  הזמנת מוצרים ותשלום

  • רכישת המוצרים באתר מתבצעת בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שהמשתמש מבקש לרכוש באתר.

  • ניתן לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי באתר או PAYPAL.

  •  לחיצה על לחצן "לתשלום" תעביר את המשתמש לדף שבו יתבקש למלא פרטים אישיים ופרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו מתבקש ביצוע הרכישה, או לחילופין לאתר PAY PAL  להשלמת תהליך התשלום.
    

 7.  אספקות מוצרים

  • הזמנות של מוצרים מהאתר אשר תקלטנה ותאושרנה במערכת המחשוב של פביאן ספרים ומכשירי כתיבה בימים א'-ה' עד לשעה: 13:00 בצהרים, תסופקנה בתוך 14 ימי עסקים באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שיליחויות שפביאן ספרים ומכשירי כתיבה תבחר בו. הזמנות אשר תקלטנה ותאושרנה במערכת המחשוב של פביאן ספרים ומכשירי כתיבה לאחר השעה 13:00 בצהריים, תחשבנה ככאלו שנקלטו ביום העסקים שלאחר היום בו נקלטו.

  • מועדי האספקה כפופים לעיכובים עקב כוח עליון, כגון - שביתות, השבתות, מלחמה, גיוס כללי, פגעי טבע ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטתה הבלעדית של פביאן ספרים ומכשירי כתיבה.

  •  זמן ומועד האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א'-ה' בלבד, לא כולל ימי חגים ומועדים רשמיים, ערבי חג, שבתון וכיו"ב).

  • במעמד האספקה שיתואם עם הלקוח חובה על המזמין או מי מטעמו המורשה לחתום בשמו על טופס קבלת המשלוח להימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח ולהציג בפני השליח את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן תעודה מזהה של מקבל המשלוח. במקרה שהלקוח או מי מטעמו לא ימצא בכתובת שנבחרה לביצוע המשלוח, אספקת ההזמנה תידחה למועד חדש סמוך (יום העסקים הבא באזור החלוקה) והלקוח יישא בהוצאות האספקה.

  • אספקת המוצר תבוצע כפי שהוא ("AS IS"). במידה ונדרשת הרכבה של המוצר, תתווסף למחיר המוצר גם עלות הרכבה ככל שהלקוח יבקש שירות זה.

  • לכל הזמנה תתווסף עלות משלוח כפי שמופיע בעמוד המוצר בהתאם לסוג המשלוח. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים בתיאום ע"פ שעות פעילות החנות.

  • מוצרים המוצגים באתר יכול שיהיו לא זמינים במלאי ו/או לא מתאימים למכירה במועד בו המשתמש מעוניין לרכוש אותם
    

 • מדיניות החזרות וביטולים
  פביאן ספרים ומכשירי כתיבה מציעה  ללקוחותיה מדיניות החזרות נוחה וגמישה :

  • ​מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות של הרוכש המבטל (להלן "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות פקס ודוא"ל, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד', לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם להוראות החוק.

  • ניתן להחזיר סחורה אך ורק כאשר המוצר באריזתו המקורית ובמצבו המקורי, כאשר המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש בידי הלקוח ובצירוף כל החומר הנלווה (שלא נפתח ולא נעשה בו שימוש ). למען הסר ספק, חבור מוצר לחשמל ייחשב שימוש במוצר.
   ** ציוד משרדי עד 14 יום   
   ** מוצרי אלקטרוניקה עד 14 יום
    

 •  אופן החזרת התמורה

  • החזרת התמורה, תיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום בכרטיס אשראי, יזוכה  כרטיס האשראי של הלקוח.

אספקות מוצרים

 • הזמנות של מוצרים מהאתר אשר תקלטנה ותאושרנה במערכת המחשוב של ש.י. פביאן בע"מ בימים א'-ה' עד לשעה: 13:00 בצהרים, תסופקנה בתוך 14 ימי עסקים באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שיליחויות ש"ש.י. פביאן בע"מ" תבחר בו. הזמנות אשר תקלטנה ותאושרנה במערכת המחשוב של "ש.י. פביאן בע"מ" לאחר השעה 13:00 בצהריים, תחשבנה ככאלו שנקלטו ביום העסקים שלאחר היום בו נקלטו.

 • מועדי האספקה כפופים לעיכובים עקב כוח עליון, כגון - שביתות, השבתות, מלחמה, גיוס כללי, פגעי טבע ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטתה הבלעדית של "ש.י. פביאן בע"מ".

 •  זמן ומועד האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א'-ה' בלבד, לא כולל ימי חגים ומועדים רשמיים, ערבי חג, שבתון וכיו"ב).

 • במעמד האספקה שיתואם עם הלקוח חובה על המזמין או מי מטעמו המורשה לחתום בשמו על טופס קבלת המשלוח להימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח ולהציג בפני השליח את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן תעודה מזהה של מקבל המשלוח. במקרה שהלקוח או מי מטעמו לא ימצא בכתובת שנבחרה לביצוע המשלוח, אספקת ההזמנה תידחה למועד חדש סמוך (יום העסקים הבא באזור החלוקה) והלקוח יישא בהוצאות האספקה.

 • אספקת המוצר תבוצע כפי שהוא ("AS IS"). במידה ונדרשת הרכבה של המוצר, תתווסף למחיר המוצר גם עלות הרכבה ככל שהלקוח יבקש שירות זה.

 • לכל הזמנה תתווסף עלות משלוח כפי שמופיע בעמוד המוצר בהתאם לסוג המשלוח. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים בתיאום ע"פ שעות פעילות החנות.

 • מוצרים המוצגים באתר יכול שיהיו לא זמינים במלאי ו/או לא מתאימים למכירה במועד בו המשתמש מעוניין לרכוש אותם

דמי ביטול

 • החברה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. במידה ואמצעי תשלום העסקה הינו כרטיס אשראי, ינוכו בנוסף כ-1.5% מערך העסקה - בגין עמלת סליקה

  1. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי  וחברת כרטיסי האשראי גבתה מהחברה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את הלקוח  בתשלום שנגבה ממנה.

  2. דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה.

 • החזרת מוצר בעת שנרכש במסגרת מבצע קנה וקבל: בעת החזרת מוצר שנרכש ב"מחיר מיוחד" או במתנה במסגרת מבצע קנה וקבל – שווי ההחזרה היינתן ללקוח, הינו שווי התשלום בחשבונית הרכישה בקיזוז הבא: במידה והלקוח מעוניין לבצע החזרה לסל המוצרים שרכש וללא ההטבה שניתנה לו במעמד העסקה, ערך הזיכוי בגין המוצרים שרכש יבוצע בקיזוז גובה ההנחה הניתנה ללקוח על ההטבה במעמד העסקה. באם ירצה לבצע החזרה על כל סל המוצרים שרכש ובאם המוצרים סגורים באריזתם ללא כל שימוש וללא פגם באריזה, יתאפשר ללקוח לקבל זיכוי מלא בהתאם לשווי חשבונית רכישה. ההחזרות הנ"ל יתאפשרו עד 14 יום מעת הרכישה.
   

 • הגבלת זכות ההחזרה:

 • זכות ההחזרה כאמור לא תחול לגבי:

 •  מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות

 • מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית

 • בכפוף ובנוסף לאמור לעיל:

 • מוצרי טכנולוגיה

 •  מוצרי טכנולוגיה שנפתחו והינם פגומים ניתנים להחלפה במוצר חדש רק כאשר המוצר פגום באריזתו המקורית וזאת במשרדי החברה ובתוך 14 יום בלבד.

 •  החזרת מוצר לצורך זיכוי הלקוח יעשה באישור ספק בלבד ובתנאי שהמוצר לא חובר לחשמל ונמצא באריזתו המקורית

 •  מוצרים מתכלים

 • . אין לבצע החזרה או החלפה של ראשי דיו וטונרים שנפתחו אריזתם. טונרים וראשי דיו אשר לא תקינים יש לשלוח לבדיקת מעבדה .ללקוח ישנה אפשרות למסור את המוצרים למשרדי החברה ואנו נשלח את הפריטים למעבדת ספק. כמו כן, הלקוח יכול לפנות ישירות לספק.

bottom of page